Adatkezelési tájékoztató

Személyes adatok kezelése


FELTÖLTÉS ALATT


Adományozás


Bármilyen hozzájárulás, ajándék vagy támogatás elfogadása Az elemző szemével mérlegelési jogkörébe tartozik. Az elemző szemével csak olyan adományt fogad el, amelyet Az elemző szemével céljával és küldetésével összhangban lehet felhasználni vagy elkölteni.


Az elemző szemével tartózkodik attól, hogy tanácsot adjon az adományok adóügyi vagy egyéb kezelésével kapcsolatban, és arra ösztönzi az adományozókat, hogy saját szakmai tanácsadóiktól kérjenek e tekintetében útmutatást.


Természetbeni szolgáltatási adományokat az Az elemző szemével saját belátása szerint fogad el.


Bizonyos egyéb adományokat, amelyek forrása nem átlátható, vagy amelyek felhasználása valamilyen módon korlátozott, az elfogadás előtt felül kell vizsgálni, tekintettel Az elemző szemévellel szemben felmerülő különleges kötelezettségekre.


Az elemző szemével az ajándékként érkezett vagyontárgyakról az adózási követelményeknek megfelelő elismervényeket ad az adományozóknak.


Az elemző szemével tiszteletben tartja az adományozó szándékát a korlátozott célú adományokkal és a névtelenség megőrzésére irányuló szándékkal kapcsolatban. A névtelen adományok tekintetében Az elemző szemével az adományozóra vonatkozó információkat csak azokra a munkatársakra korlátozza, akiknek a feldolgozás és rendeltetésszerű felhasználás érdekében feltétlenül tudniuk kell róla.


Az elemző szemével nem fizet kompenzációt - sem jutalék, sem közvetítői díj, sem más módon - harmadik félnek azért, hogy ajándékot vagy adományozót Az elemző szemévelhez irányítson.