A politika érdekek és értékek dinamikusan változó játéktere, ütközőzónája – olykor útvesztője. Az elemző feladata a megértés, a szakszerű interpretáció és a megfelelő következtetések levonása. A szerző politológus.
Köszöntés
Bemutatkozás
Támogatás

Ha Te is fontosnak tartod, hogy a nyilvános politikai elemzés ne "pártszóvivői" műfaj legyen, lehetőséged van közösségi finanszírozás keretében támogatni az oldalt.

➡ Adományozás bankkártyával 💳

18 órával ezelőtt

Az elemző szemével
Hétről hétre olvasom az újabb, szenzációs cikkeket arról, hogy a németek, a franciák és úgy általában a magállamok hogyan fogják megreformálni az EU-t, lefokozni, kizárni, szégyenpadra ültetni a "renitens" tagállamokat. Ezzel szemben az igazság az, hogy az EU alapvető működését nem lehet az alapszerződések - egyhangúságot igénylő - módosítása nélkül megváltoztatni, ahogyan tagállamokat sem lehet kizárni a Közösségből.Még akkor is igaz ez, ha a föderalista elit - tanulva a múltból - két dolgot nagyon kerül: a szerződésmódosításokat legitimálandó, tagállami referendumokat és a valódi kompromisszum-keresést, ami nem a döntéshozatal többségi elemének erősítésével és burkolt jogalkotással kívánja letörni a félperifériás országok politikai ellenállását.Tény, ami tény: az Európai Uniónak nincs egységes jövőképe, a "többsebességes Európa" mélyebb intézményesülése pedig nem csak egy lehetséges szcenárió, hanem egy ideje már kibontakozóban lévő folyamat. A föderalista agendát az unión belüli, széttartó érdekek miatt nem segítik az elhúzódó válságok, ellenben annál jobban segítheti a hidegháború korszakából nagyon is jól ismert külső fenyegetettség és a tagállamok kölcsönös egymásra utaltságának erős üzenete. Akár a centripetális, akár a centrifugális hatások erősödnek fel az EU-n belül, az átrendeződő nemzetközi hatalmi képletben és a változásnak utat nyitó válságokban minden hatalmi szereplő lehetőséget lát, ami a nyílt konfliktusok számát gyarapítja - tovább polarizálva az egyes társadalmakat és a szélesebb politikai közösségeket. Egyre nyilvánvalóbb, hogy múló válság helyett civilizációs kihívás előtt állunk, és egyáltalán nem biztos, hogy erre a kihívásra képes-e, akar-e Európa és általában "a Nyugat" egységes válaszokat adni. A "bizáncosodás" látványos hasadások nélkül is zajlik. ... Tovább...Kevesebb...
View on Facebook

Az elemző szemével

Amikor politológusokat, politikai elemzőket szólaltatnak meg a médiában, gyakran azt várják tőlük a hírfogyasztók, hogy válaszolják meg a kérdést, mi a jó és mi a rossz, mi a helyes és mi a helytelen a politikában. Esetleg azt, hogy megcáfolhatatlan prognózisokkal álljanak elő. S ha egyiket sem, akkor legalább szórakoztassanak – hiszen végső soron a nézettség, hallgatottság, olvasottság a lényeg. Amit »Az elemző szemével« kínál, az nem a morális ítéletalkotás zsinórmértéke, nem a közéleti orákulum füstjelekből jövőt fürkésző szerepe, még csak nem is a dörgedelmes odamondások értelmiségi szalonokban kevéssé honos műfaja, hanem a külső, racionális szemlélő eszmefuttatása, aki szakmabeli (“beavatott”), és igyekszik másokat is bevonni az együtt gondolkodásba. Hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy vitákon keresztül vezet az út az igazsághoz, és a politikában nincsenek abszolút igazságok.


A szerző politológus, az Iránytű Intézet korábbi vezető elemzője.

Társoldalak

Videóblog

Az elemzés egyre inkább "szórakoztató műfaj" is, ráadásul a hírfogyasztási szokások átalakulása miatt felértékelődtek a multimédiás tartalmak.

🎬 A videóblogban egy-egy aktuális közéleti témát kontextusba helyezve tárgyalok.

Médiatár

Szolgáltatások

ℹ️ Bővebb információkért, ajánlatkérésért vegye fel velem a kapcsolatot! ⬇️

Politikai elemzés

A politikai folyamatok értelmezése egy külön szakma. Az elemző nem jós, de képes trendekben, összefüggésekben gondolkodni. A politikai trendek követése nemcsak az átlag hírfogyasztó számára lehet érdekes, hanem a politikai környezet változásaihoz alkalmazkodó gazdasági szereplők is hasznosíthatják ezt a tudást.

Politikai tanácsadás

A stratégiai és kampánytanácsadás az a terület, ami a politikai cselekvés irányait, időzítését, a kitűzött célok beválthatóságát, az azokhoz vezető eszközöket foglalja magában. Ennek során a tanácsadó választás-szociológiai, empirikus kutatás-módszertani adatokból éppúgy merít, mint korábbi projektek, tanulmányok tanulságaiból.

Politikai kommunikáció és PR

A mediatizált tömegdemokrácia, a politika perszonalizációjának korát éljük. A közéleti diskurzust, döntéshozatalt egyre erőteljesebben befolyásoló metapolitikai tér felértékelődött, a narratívagyártás és imázsformálás a "politikai termék" eladhatóságának feltételévé váltak. Marketingszemlélet, stílusm célcsoportos kommunikáció.

 Politikai beszédírás

A beszéd egyben cselekvés is a politikában. A jó beszéd közérthető, cél(csoport)-orientált, hatással van a hallgatóságra, főbb üzenetei tőmondatokban összefoglalhatók. A beszéd előadását látszólagos spontaneitása ellenére gondos tervezési munka előzi meg. A hatásos beszéd hiteles: reflektál a környezetre és kontextusra, az előadó személyére.